Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2018
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Capitalismul este mai mult decât producţie de masă – este “producţie de masa dedicată satisfacerii nevoilor maselor de consumatori”. Această masificare a procesului economic, deci implicarea întregii societăţi în producţie şi consum, este trăsătura care îl distinge de feudalismul osificant şi segregaţionist social. Democraţia este “guvernare a maselor”. Totuşi, semantica poate juca feste: guvernare de către mase sau guvernare asupra maselor? Numai naivii pot exporta paradigma capitalistă, a masificării pieţelor, democraţiei, fie şi ideală. Ea nu înseamnă guvernarea maselor de către mase, ci de reprezentanţi ai unor minorităţi active, din majorităţile abilitate legal să fie marea masă. Mecanismul preţurilor ajustează şi fin, şi fluid, deşi nu perfect, ţesătura economică într-o dialectică meritocratică (remunerând satisfacţia şi penalizând decepţia, îndreptând orice resursă umană, materială, financiară la locul potrivit ei); cel al votului o face şi grosier, şi discontinuu. Detaliul care le separă este natura relaţiilor care sunt cultivate: în “pieţele private”, cele voluntare, dar în limitele naturale ale sferei dreptului de proprietate; în “piaţa publică”, cele voluntare, dar în limitele artificial croite politic. Efectul este o antisimetrie în relaţia dintre mase şi cei care le tutoriază şi tutelează: maeştrii pieţelor sunt cei care astâmpără meşteşugit nevoile publicului; maeştrii politicii sunt cei care, la limită, izbutesc să te convingă, prin viclenie şi prin violenţă, să plăteşti tocmai pentru ceea ce deteşti.

ŒCONOMICA nr. 2/2017
“MASSES” AND “MASTERS” [“MASE” ŞI “MAEŞTRI”]