Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2019
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Creşterea, descreşterea sau renaşterea organizaţiilor internaţionale interguvernamentale ţine capul de afiş al relaţiilor internaţionale, despre care se poate conveni că rămân construite în jurul statului (acesta fiind tot o organizaţie – concept care denotă o grupare de persoane, fizice sau juridice, care folosesc mijloace comune pentru atingerea unor scopuri individuale). Organizaţiile internaţionale interguvernamentale (OIG) se disting de şi relaţionează cu o serie de alte entităţi organizate internaţional: corporaţii de afaceri sau diverse organizaţii non-profit.
Înţelegerea peisajului organizaţiilor interguvernamentale necesită înainte de toate câteva precizări terminologice. În primul rând, deşi în limbajul curent şi mai ales în cel jurnalistic termenii de organizaţie internaţională şi instituţie internaţională sunt folosiţi interşanjabil, în jargonul ştiinţific există o diferenţă conceptuală marcantă (cea între reguli şi jucători), la fel cum este şi distincţia dintre organizarea internaţională (la singular), ca proces, şi organizaţiile internaţionale (la plural), ca produse ale procesului, în diferitele configuraţii pe care le pot lua.


ŒCONOMICA nr. 3-4/2018
INTERNATIONAL ORGANIZATION AND ORGANIZATIONS [ORGANIZARE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE]