Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2019
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Puterea şi teritoriul – factori de producţie şi casus belli – se schimbă. Influenţat de computerizare, globalizare şi deteritorializare, spaţiul global provoacă geometria tradiţională a teritoriului şi se îndreaptă spre forme multiple şi descentralizate, provocând puterea suverană a statelor, care nu devin actori marginali, supuşi, cum declamă unii, ci actori hibrizi, disimulativi. Globalizarea, computerizarea şi apariţia propagării la scară planetară a riscurilor au transformat discursurile şi repertoriile gândirii geopolitice, însă este puţin probabilă o demisie a geopoliticii. Pretendenţi-challengeri au tot fost lansaţi sub diferite denumiri şi deghizări în vremurile postmoderne, dar departe de a înlocui geopolitica clasică, ei rămân mai degrabă complementari.

ŒCONOMICA nr. 2/2019
PLANETARY AND PAROCHIAL REALITIES [REALITĂŢI PLANETARE ŞI PAROHIALE]