Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2019
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Putem face următoarele afirmaţii: banul (moneda) este un mijloc de schimb care tinde spre universalizabilitate; banii (finanţele) sunt mijloace ale schimbării în anumite condiţii particulare. Sau, altfel, banul îşi merită atributul de antidot al maladiilor trocului cu cât coabitează cu mai puţine monede concurente, în timp ce banii par să fie, ceteris paribus, cu atât mai buni cu cât mai mulţi. Ceea ce uneşte aserţiunile de mai sus este că au sens în context eminamente public, relaţional, societal. Dacă schimbul monetizat devine “public” doar pregătit de indivizi în ultimă instanţă “privaţi”, schimbarea strictamente privată, intimă, autistică (în sens non-medical şi non-peiorativ) nu are numaidecât nevoie de instituţia banului şi de infuzii băneşti, deşi adeseori “face toţi banii”.

ŒCONOMICA nr. 3/2019
MONEY AND MONIES AS PUBLIC GOODS [BANUL ŞI BANII CA BUNURI PUBLICE]