Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2021
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
“Economia comparată” reprezintă o sintagmă populară, fiind aflată într-o continuă prefacere a uneltelor şi primenire a temelor. Economia comparată tradiţională, ivită din dezbaterea calculului economic în socialism (anii 1930), s-a dedicat studierii cadrelor în care planul sau piaţa livrează mai multă eficienţă. “Noua economie comparată”, consacrată după momentul 1989, al căderii regimurilor socialiste, s-a setat pe explicarea performanţelor inegale ale “modelelor de capitalism” experimentate de diferitele ţări. Fiecare economie capitalistă are un mix de instituţii şi publice, şi private, servind selectării liderilor politici, rezolvării disputelor de proprietate, (re)distribuirii bogăţiei, guvernării firmelor. Ceea ce nu a reuşit, opinez, rămâne punctarea neechivocă a faptului că exercitarea coerciţiei dincolo de forţarea respectului pentru libertate şi proprietate şi demo(net)izarea auto-reglementării contractualiste sunt nesustenabile.
Consider că există o superioritate absolută, iar nu relativ(izabil)ă, a soluţiilor sociale voluntare (sau, în dihotomia oppenheimeriană, “mijloacele economice” sunt superioare celor “politice”). Fireşte, ele trebuie apărate strict de o ordine publică de drept care nu creează îndreptăţiri artificiale, ci întăreşte ordinea naturală a proprietăţii private şi a contractelor legitim încheiate. Semnalarea de faţă nu are însă naivitatea de a încerca să aclame/declame definitiv, irevocabil şi executoriu un astfel de verdict într-o speţă care se judecă de epoci, ci are o miză mai modestă. Mai degrabă, ea îşi propune să atragă atenţia că există o perspectivă consecutivă şi concatenată privitoare la sensul “economiei comparate”: în primul rând, există un comparatism la nivel de perspective epistemologice şi metodologice; în al doilea rând, aceasta aduce nuanţări la nivel de comparabilitate a instituţiilor/politicilor; în al treilea rând, aceasta conduce la o revizitare a concluziilor analizelor comparate din teren.

ŒCONOMICA nr. 1/2021
“COMPARATIVE ECONOMICS” – A TRIADIC PERSPECTIVE [“ECONOMIA COMPARATĂ” – O PERSPECTIVĂ TRIADICĂ]