Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2017
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Capitalismul este mai mult decât producţie de masă – este “producţie de masa dedicată satisfacerii nevoilor maselor de consumatori”. Această masificare a procesului economic, deci implicarea întregii societăţi în producţie şi consum, este trăsătura care îl distinge de feudalismul osificant şi segregaţionist social. Democraţia este “guvernare a maselor”. Totuşi, semantica poate juca feste: guvernare de către mase sau guvernare asupra maselor? Numai naivii pot exporta paradigma capitalistă, a masificării pieţelor, democraţiei, fie şi ideală. Ea nu înseamnă guvernarea maselor de către mase, ci de reprezentanţi ai unor minorităţi active, din majorităţile abilitate legal să fie marea masă. Mecanismul preţurilor ajustează şi fin, şi fluid, deşi nu perfect, ţesătura economică într-o dialectică meritocratică (remunerând satisfacţia şi penalizând decepţia, îndreptând orice resursă umană, materială, financiară la locul potrivit ei); cel al votului o face şi grosier, şi discontinuu. Detaliul care le separă este natura relaţiilor care sunt cultivate: în “pieţele private”, cele voluntare, dar în limitele naturale ale sferei dreptului de proprietate; în “piaţa publică”, cele voluntare, dar în limitele artificial croite politic. Efectul este o antisimetrie în relaţia dintre mase şi cei care le tutoriază şi tutelează: maeştrii pieţelor sunt cei care astâmpără meşteşugit nevoile publicului; maeştrii politicii sunt cei care, la limită, izbutesc să te convingă, prin viclenie şi prin violenţă, să plăteşti tocmai pentru ceea ce deteşti.

ŒCONOMICA nr. 2/2017
“MASSES” AND “MASTERS” [“MASE” ŞI “MAEŞTRI”]
Delia-Raluca ŞANCARIUC
Sciences Po Paris

This paper analyses the clientelistic behaviour of governments and provides evidence that politically aligned localities are favoured by the centre in the allocation of public funds. It focuses on the case of Romania, an ex-communist, developing country, where this issue represents a controversial topic, being strongly criticized by the media, still never analysed in a rigorous scientific manner.


ŒCONOMICA no. 2/2017
Keywords: public funds, resource allocation, electoral process, regional development
JEL: H20, H77
Do They Buy Your Votes With Your Own Money? Evidence from an Ex-communist, Developing Country
Vlad ROŞCA
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Using attendance figures and an independent variable consisting of a sports performance indicator, the paper tries to find out whether sporting performance has had any influence on attendances during the 2014/2015 season of the Romanian football championship (Liga 1). To sustain this goal, the research question asks if there is any statistical correlation between the two variables.

ŒCONOMICA no. 2/2017
Keywords: sports economy, attendances, demand for sports, football
JEL: A19, L83, M20, M31
Hitting the Post: A Statistical Analysis on Declining Attendance Figures in the Romanian Liga 1 Football Championship (2014/2015)
Elena TĂLMĂCIAN
Academia de Studii Economice din Bucureşti
The purpose of the present article is drawing attention upon our economic students’ preference for the use of online resources for business English oral presentations and finding the answers which explain such choices. Moreover, students’ selection of their presentation topics themselves has an online motivation based on the wide availability of online resources on various business/economic issues.

ŒCONOMICA no. 2/2017
Keywords: online bibliographical sources, business English oral presentations, questionnaire
JEL: A10, A20, A22
Students’ Preference for the Use of Online Resources for Business English Oral Presentations
Abdelmalek DEBBIHI
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Redouane MOUHOUB
Academia de Studii Economice din Bucureşti
On the 23rd of June 2016, the British citizens chose, by referendum, to leave the European Union. The United Kingdom is part of the European Union since 1973. The British are particularly interested in the single market and the commercial exchanges. The British economy displays features and particularities compared with other European economies, holding a privileged status in the union.

ŒCONOMICA no. 2/2017
Keywords: European Union, United Kingdom, Euro-skepticism, Brexit
JEL: F50, N44
Brexit: Between the European Union Deficiency and the Rise of Euro-Skepticism in the United Kingdom
Mihaela IACOB
Academia de Studii Economice din Bucureşti
János Kornai consecrated as a “disequilibrium economist” (1971) at the dawn of an époque when “general equilibrium” had been the fictional, if not fantasist, analytical mainframe. Kornai’s “shortage economy” (1980), the state of nature of a socialist system, as its capitalist pair, the “surplus economy”, represent disequilibrium concepts emerging from system-specific attributes of these arrangements.

ŒCONOMICA no. 2/2017
Unbalanceable Capitalism: A Note on János Kornai’s Theorizing of Economic Systems