Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
© 2023 Œconomica by ASE & SOREC
 

The Œconomica journal is among the early Romanian economic publications with explicit academic orientation issued at the beginning of the 1990s. Since then, it has functioned as a critical journal to account for the profound systemic transformations experimented by the Romanian society and economy, in particular, in the recent European and worldwide environment. In 2021, it entered its 30th year of continuous appearance. Founded by the Romanian Institute for Free Enterprise (IRLI), it is issued presently under the auspices of the Romanian Economic Society (SOREC), together with the Bucharest University of Economic Studies (ASE), via the Institute for Advanced Studies.
Œconomica proposes a profile in which epistemological and theoretical considerations are complemented by historical, applicative or empirical ones. This covers almost all specialized areas of economics, keeping intact the openness to the interdisciplinary and the dialog with the general domain of the sciences. The mission of the journal is to serve the desideratum of critical rigor in economic decisions, pertaining to both the private and public spheres.
Willing to respond the need for reflection and exchange of ideas both within the community of Romanian economists and between the latter and their peers abroad, the Œconomica journal puts forward in every issue topics of relevance for the contemporary chains of events. These serve the purpose of assisting and enhancing comprehension of current economic evolutions and of informed decision making – within the said context – both public and private.
The journal also accommodates scientific articles on general topics, comments, replies and rejoinders, book reviews. In the editors’ opinion, apart from the variety of tackled topics or schools of thought held as background by the published authors, the common denominator remains good faith and intellectual integrity. Those willing to contribute to the perpetuation of this spirit are warmly invited to make their scientific ideas and convictions known by means of publishing them in Œconomica.

Octavian-Dragomir Jora
Editor-in-Chief Œconomica

 §

Revista Œconomica este printre primele publicații economice din România, cu orientare explicit academică, fondate la începutul anilor 1990, ființând ca jurnal critic al transformărilor sistemice experimentate de societatea românească în ambientul european și mondial recent. În 2021, a intrat în al 30-lea an de apariție continuă. A fost fondată de Institutul Român pentru Libera Întreprindere (IRLI) și este realizată în prezent de Societatea Română de Economie (SOREC), împreună cu Academia de Studii Economice din București (ASE), prin Institutul de Cercetări Avansate.
Œconomica propune un profil care complementează incursiunile epistemice, teoretice cu investigațiile istorice, aplicative. Acoperă aproape toate domeniile specializate ale științei economice, păstrând intactă și deschiderea înspre interdisciplinaritate și dialog cu restul domeniilor generale ale științei. Misiunea asumată a revistei este de a servi condiția rigorii critice în fundamentarea deciziilor economice, fie acestea luate în mediul privat sau public.
Din dorința de a răspunde nevoii de reflecție și schimb de idei din comunitatea economiștilor români, precum și între exponenții acesteia și omologii de peste hotare, revista Œconomica propune, în fiecare număr, teme de dezbatere ancorate în actualitate. Rostul lor este să asiste atât buna înțelegere a problemelor curente ale economiei, cât și luarea cu temei, în atare context, de decizii antreprenoriale private și de politică publică avizate.
Revista mai găzduiește articole științifice pe teme generale, comentarii, răspunsuri, recenzii de carte. În opinia editorilor, numitorul comun rămâne, dincolo de varietatea subiectelor tratate sau a școlilor economice de la care se revendică autorii publicați, buna credință și seriozitatea intelectuală. Cei doritori să contribuie la perpetuarea acestui spirit sunt invitați cu căldură să-și facă cunoscute convingerile științifice în paginile revistei Œconomica.

Octavian-Dragomir Jora
Redactor-șef Œconomica
About Œconomica