Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2021
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Traversăm vremuri prea puţin spus dramatice, bogate în contraste şi în conflicte. Şi este o “dramatizare”, o “piesă de teatru”, un “spectacol” la care nu doar privim, ci o realitate în care – volens nolens – jucăm. Traversăm vremuri în care lucrurile au luat proporţii epice. Şi în care avem atâtea narative şi naraţiuni despre ele câţi povestitori. Totuşi, poate că analogia cea mai bună a claustrării şi secluziunii vine din genul liric, acolo unde poezia însingurării, a unor Wordsworth, Baudelaire, contrastează cu logica economică a cooperării şi coordonării sociale.


ŒCONOMICA nr. 3-4/2020
CONTAGIOUS QUARANTINE: A FIGURE OF SPEECH, YET A PROVABLE REALITY [CARANTINA CONTAGIOASĂ: O FIGURĂ DE STIL, O REALITATE TOTUŞI DEMONSTRABILĂ]