Online ISSN 2286-0266
Print ISSN 1223-0685
Copyright © 2021
Œconomica by SOREC
 
Octavian-Dragomir JORA
Academia de Studii Economice din Bucureşti

Cu toţii suntem egali în faţa morţii, dar ne trăim viaţa în moduri inegale, pentru că darurile şi destinele noastre pe care soarta şi sorţii ni le rezervă sunt profund distincte şi neuniform distribuite. Noi, “cei conduşi”, suntem (se presupune) toţi egali în faţa legilor, în timp ce unii “conducători” (unilateral) legiferează ipocrite egalizări. Suntem sechestraţi de statisticieni în cvartile, decile, centile de venituri şi avuţie numai pentru a se excita în fiecare dintre noi, în loc de auto-îmbunătăţire, morbul dreptăţii redistributive. Printre numeroasele întrebări pe care le putem pune în timp ce ne plictisim de siguranţa sufocantă a caselor noastre carantinate şi claustrate: este noul coronavirus un nivelator, un egalizator?
Indiferent de pedanteria metodologică a variilor studii, simţul comun ne îndeamnă să acceptăm faptul că pandemia de COVID-19 se traduce în acces social mai curând inegal la: bani (în termeni de putere de cumpărare redusă vădit, în ciuda unor îngheţări de preţuri), locuri de muncă (mai concret, menţinerea lor în preajma unei parităţi productivitate-salarii), educaţie (avem ofensiva IT&C care înlocuieşte, disruptiv, învăţarea-predarea tradiţionale), sănătate (riscul de boală plus peisajul unor instituţii medicale publice congestionate) sau... empatie (faţă de defavorizaţii de serviciu, aflaţi invariabil în momente şi locuri nepotrivite). Este greu să negi astfel de note praxeologice şi psihologice.
Totuşi, inducerea unui strat suplimentar de ură faţă de “capitalismul libertăţii de piaţă”, care acutizează clivaje, şi invocarea de pansamente etatiste, în numele “îndreptării sociale democratice”, reclamând neputinţele macro-organismelor societale în faţa micro-organismelor biologice, rămân înşelătoare. În primul rând, fiindcă sunt atavisme pseudo-ştiinţifice, deoarece avuţia capitalistă şi forţa de muncă sunt co-producători naturali şi, da, inegali, iar nu competitori dialectici feroce. În al doilea rând, întrucât se deschide calea politicilor egalitariste de control şi comandă. Înainte de tămăduirile anti-COVID-19, omenirea ar merita să descopere şi un vaccin împotriva virusurilor i(deo)logice.


ŒCONOMICA nr. 1-2/2020
ON MACRO-SOCIETIES AND MICRO-ORGANISMS: BETWEEN ENDEMIC AND PANDEMIC [DESPRE MACRO-SOCIETĂŢI ŞI MICRO-ORGANISME: ÎNTRE ENDEMIC ŞI PANDEMIC]